Організація та історія Угнівської кавалерії в м. Угнові. Листопад 1918 року

Передруковуємо статтю “Перші листопадові дні 1918 і організація Угнівської кавалерії в м. Угнові” з журналу “Літопис Червоної Калини” (число 1, січень 1939 р., с.15-16) про історію формування в м. Угнів української кінної сотні Української Галицької Армії, яка брала участь у боях проти поляків під час Першої польсько-української війни, а після – у боротьбі з російськими царськими та денікінськими військами. Її автором є учасник цих подій та один з командирів кавалерії Михайло Дорош. Публікуємо статтю в оригіналі із збереженням граматики і стилістики.

По розпаді Австрії в перших днях листопада 1918 р. зорганізовано з бувших австрійських вояків, які вже були в той час в дома, як також з підібраних, дуже молодих віком студентів одну чету стрільців під командою поручника Семка Трусевича і старшого десятника Михайла Дороша, так що вже 1. листопада 1918 р. розброєно станицю австрійської жандармерії в місті Угнові, склад знаряддя для копання шанців на цілий російський фронт і табор повротців в селі Бикові під Терношином. В перших дня перебрано військове майно в більшій скількости, а це вибуховий матеріял,  динаміт, екразит, кілька рефлєкторів, кріси, крісові набої як також харчевий відділ, який складався з кількадесяти штук худоби, багато муки, соли і всяких інших харчевих припасів, що на початках нашого існування це все було для українського війська в м. Угнові дуже великою помічю.

При цьому в межи-часі один австрияк-українець, який служив в т. зв. Группен Трен комдо, доніс, що їх австрійський командир капітан везе із собою касу із великим запасом грошей і є на станції у м. Угнові. По переведені ревізії ст. дес. Михайло Дорошем з трьома стрільцями зложив цей австрійський капітан кількадесять тисяч австрійських корон за потвердженням відбору на руки вже існуючої Української Ради в м. Угнові. Як на початки це дуже придалося на удержання нашого українського війська в м. Угнові. Команду Інтендатури і дальшу організацію інтендантства перейняв у свої руки сотник Лев Дорожинський.

Поза тим з кінцем листопада 1918 р. під проводом хорунжого Михайла Палюшка і старшого десятника Михайла Дороша приступлено до організування кавалєрії. В дуже короткому часі створено так звану сотню Угнівської Кавалєрії при IX. Угнівській Бриґаді, яка числила 49 шабель з командиром хорунжим Михайлом Палюшком і його помічником ст. дес. Михайлом Дорошем. В складі Угнівської Кавалєрії були:

 1. командир сотні хорунжий Михайло Палюшок – село Вербиця,
 2. старший десятник Михайло Дорош – м. Угнів,
 3. старший десятник Іван Кітор – село Ульгівок,
 4. ст. дес. Василь Сидорко – село Корні,
 5. ст. дес. Василь Гузій – село Вербиця, незнаний з місця побуту
 6. дес. Проць Ролько – село Домашів, помер дня 8. січня 1923 року в селі Домашеві і там похований
 7. дес. Андрій Гузій – село вербиця,
 8. дес. Теодор Джуман – село Вербиця,
 9. дес. Влашинович з Равщини – незнаний з місця побуту,
 10. одн. вістун Василь Пушкар – село Вербиця, помер на тиф на Великій Україні в 1920 р.
 11. одн. вістун Йосиф Слука – м. Угнів, перебуває в Чехословаччині,
 12. вістун Ілько Головка – село Махнів,
 13. вістун Лев Химко – село Корчів,
 14. вістун Андрій Чайка – село Остобіж, помер в 1936 р. в селі Остобужі і там похоронений,
 15. вістун Іван Поза – село Остобіж,
 16. вістун Василь Ковалик – село Василів, помер на тиф на Великій Україні в грудні 1919 р.
 17. козак (стрілець) Іван Гнідик – село Василів, помер на тиф на Великій Україні в грудні 1919 р.
 18. козак Андрій Ґайдюк – село Піддовге,
 19. козак Лука Вербовий – село Корні,
 20. козак Коць Вербовий – село Корні,
 21. козак Проць Стороняк – село Корні,
 22. козак Іван Грушка – село Вербиця, помер на тиф на Великій Україні в грудні 1919 р.
 23. 23.   козак Микола Грушка – село Вербиця,
 24. 24.   козак Миколай Коць – село Вербиця,
 25. 25.   козак Михайло Ващишин – село Вербиця,
 26. 26.   козак Матвій Біда – село Вербиця,
 27. козак Миколай Бусько – село Вербиця,
 28. 28.   козак Іван Бусько – село Вербиця,
 29. 29.   козак Михайло Омелян – село Вербиця,
 30. козак Левко Солодуха – село Вербиця, виїхав у 1938 р. до Канади
 31. 31.   козак Миколай Палюшок – село Вербиця,
 32. 32.   козак Степан Тимчина – село Вербиця,
 33. козак Михайло Харко – село Вербиця,
 34. козак Олекса Кожушко – село Корні, при наступі на м. Угнів для 27. III. 1919 р. забитий і похоронений на учнівськім кладовищі в спільній стрілецькій могилі,
 35. козак Гриць Місюра – село Остобіж,
 36. козак Петро Пляцко – село Остобіж, помер на тиф на Великій Україні в 1920 р.
 37. козак Марко Козак – село Диниська,
 38. козак Микита Сташко – село Махнів, в наступі на м. Калинівка на Великій Україні в місяці липні 1919 р. вбитий і там похоронений
 39. козак Миколай Дорош – м. Угнів, перебуває в Канаді в Торонто, Онтаріо, 447 W.Queen str.
 40. козак Петро Решетило – м. Угнів, залишився на Великій Україні,
 41. козак Роман Біс – село Ульгівок,
 42. козак Мирон Криса – село Річиця,
 43. козак Михайло Остапик – село Корчмин,
 44. козак Іван Остап – село Новосілки передні,помер у 1927 р. в Новосілках передніх і там похоронений
 45. козак Іван Гунєвич – село Лужок–Новосілки,
 46. козак Діонізій Семків – село Тяглів, перебуває в Канаді,
 47. козак Іван Остап – село Тяглів,
 48. козак Михайло Піступ – село Терношин, перебуває в Канаді
 49. козак Михайло Бродюк – село Корчмин, убитий в м. Кристинополі (Червоноград) на весні 1919

Угнівська Кавалєрія мала дуже поважне і тяжке завдання, а то всі розвідчі стежі і бої в районі учнівського фронту, почавши від першого наступу на Раву-Руську, села Новосілки Передні, Новосілки Кардинальські, Махнів, Любича Королівська, Белзець, Корні, Гребенне, Мости Малі, Вербиця, Річки, Зелена, Михайлівка, Карів, Корчів, Стаї і т.д. аж до опущення фронту учнівського району званого “Ґрупа Схід”.

По занятті військами противника  міста Угнова й Белза 27. січня 1919 р. кіннота противника повела дня 28. січня 1919 р. несподівану атаку на місто Кристинопіль [тепер – Червоноград] Сокальського повіту, де на Новім Дворі з самого краю передмістя Кристинополя стояла місцем постою кінна батерія  поручина Околота. В тім менті виказалась хоробрість і холоднокровність команданта батерії. По його приказу відчинено батерії картачами на кінноту противника, а рівночасно угнівська сотня кавалєрії пішла в протинаступ на переважаючу наступаючу кінноту, що з великим втратами в людях подалася в сторону села Острова, і тим самим уратованокінну батерію поручника Околота від загибелі та уможливлено решті українських військ переправитись через річку Буг в напрямі Бендюга – Поздимир. Цього самого дня по довшій перестрілці піхота і кіннота противника зайняла місто Кристинопіль.

По дводневнім побуті військ противника у місті Кристинополі одна сотня зі Сокальської Бриґади в ночі з 29. на 30. січня обхідним бравуровим нічним наступом заатакувала зади військ противника, розбила табори карного кінного полку під проводом майора Беліни Пражмовського в селі Жужель коло Белза, де було 27 вояків вбитих, втім трьох старшин, шість підстаршин, 18 вояків та багато ранених. Цього самого ранку війська протвиника залишили місто Кристинопіль і подалися до міста Белза, а по дорозі за це віддячилися підпалюючи село Жужель так, що майже ціле село згоріло, а своїх убитих вояків залишили в селі Жужелі, не маючи часу вже їх забрати, бо наступала за відступаючими кінна стежа угнівської кавалєрії.

В місяці квітні 1919 р. в селі Сільці угнівська сотня кавалерійська хорунжого Михайла Палюшка і сотня кавалерійська пок. четаря Михайла Панаса, що прибув з околиці Камінки Струмілової [тепер – Кам’янка-Бузька], злучилися разом. По реорґанізації угнівської сотні кав. і сотні кав. четаря Михайла Панаса створено I. сотню кавалерії І. Г.[алицького] Корп.[усу], а командування над кінною сотнею перебрав четар Михайло Панас. З браку кінноти кидано сотнею на всі сторони фронту, то є белзького, угнівського, сокальського і через цілий час аж до відвороту за Збруч у всіх боях кінна сотня брала участь і своєю хоробрістю і завзяттям багато шкоди і втрати завдавала противникові.

При другому відвороті за Збруч зорганізовано I. полк кавалєрії І. Г.[алицького] Корпусу під командою бувшого австрійського ротмістра Геннінґа. Полк складався з трьох сотень кінноти. Сотнями командували четар Михайло Панас, четар Винник і четар Аликсевич. Стан кожної сотні понад 100 шабель і одна сотня кінних скорострілів під командою  поручника Вайнгаймера. Полк на Великій Україні брав участь у всіх важливих боях,  а це під Новою Ушицею, Браїловом, Жмеринкою, Винницею, Бердичевом, Калинівкою, Котельною, Єрпінем аж до Києва (передмістя Коринівки).

Після відвороту з Києва переходить полк по коротків відпочинку на денікінський фронт, де також бере участь у всіх важливих боях. Не поминув тиф і кінноти, забрав багато жертв і стан полку змалів так, що полк майже розлетівся.

Після переходу до большевиків бувший царський полковник Микола Аркас почав в друге організувати кінноту під назвою I. Український Галицький Полк кінноти, в склад котрого ввійшли виздоровці бувшої 5. Сокальської Бриґади і з попереднього кінного полку. Полк полковника Миколи Аркаса складався з п’яти сотень під проводом: I. сотня поручин Михальчук, II  сотня поручик Горбай, III сотня четар Возняк, IV сотня хорунжий Палюшок і V сотня хорунжий Гузар. Михайло Панас помер у Празі. Полк полковника Миколи Аркаса оперував цілий час на Великій Україні аж до кінця існування У. Г. А. Полк роззброєно в селі Дяківцях і тамже польські війська відобрали коні і все військове майно, а старшин, підстаршин і козаків [стрільців] інтернували в табори у Проскурові. Так закінчив своє існування І. Полк кавалєрії І. Корпусу УГА.

Автор: бувший старший десятник УГА М.[ихайло] Д.[орош]

Джерело: Електронний архів Українського визвольного руху

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Категорії

Нове відео


Warning: file_get_contents(http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/Beznazvy/uploads?v=2&alt=jsonc): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/lemky/public_html/wp-content/plugins/dzs-videogallery/videogallery.php on line 192

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lemky/public_html/wp-content/plugins/dzs-videogallery/videogallery.php on line 200