Бібліотека

“Початки християнства на Закарпатті”. Пошук відповіді на запитання звідки прийшло християнство у Русь-Україну

Відносно старе діаспорне видання книги о. Степана Папа під назвою “Початки християнства на Закарпатті (на основі нових наукових дослідів)”, яке вийшло друком 1983 року у видавництві “Америка” у Філадельфії (США) за підтримки Митрополії Української Католицької Церкви у США накладом 550 примірників. Вона була видана до 1000-ліття хрещення України з благословенням філадельфійського архієпископа-митрополита Стефана (Сулика).

Книга є спробую знайти науково обгрунтовану відповідь на питання про те, яким чином розпочався процес христинізації Русі. Правда у тому, що християнство приходить на всі українські землі на сотню літ перед хрещенням Руси-України у 988 році. Тобто ще у VIII-IX століттях. Звичайно, великого поширення воно не мало, але його знали русини-українці. Це наглядно бачимо у 860 році. Тоді слов’янський апостол Константин-Кирило, подорожуючи до хозарів (сучасна Кубань), зупинився в Херсонесі або Корсуні (сучасний Севастополь), і там “обріт же ту Євангеліє і Псалтирь, рошськими письмени писано, і человіка обріт, глаголюща тою бесідою”. Знаєсо також, що в Тьмутороканців дуже вчасно був грецький єпископ, як деякі твердять – навіть архієпископ. Тьмуторокань (сьогодні станиця Таманська) це південна частина української землі над Азовським морем.

Читати повністю

Нове видання “Словника лемківської говірки” Петра Пиртея

Нове видання закарпатського мовознавця Петра Пиртея “Словник лемківської говірки”, яке надрукувала Фундація дослідження Лемківщини США

У словнику представлено розмаїття лексики лемківського говору – одного з архаїчних говорів карпатської групи південно-західного наріччя.

Видання містить слова, словосполучення та стійкі звороти, що відтворюють особливості побуту, господарської діяльності та культурної спадщини її носіїв, репрезентують специфічні риси говору, не властиві іншим українським діалектам.

Читати повністю

“Три місяці свободи. Українська Команецька республіка на Лемківщині 1918-1919 років”

У 2019 році у Перемишля було видано польською мовою книгу “Trzy miesiące wolności. Ukraińska Rebublika Komaniecka na Łemkowszczyźnie 1918-1919” (“Три місяці свободи. Українська Команецька республіка на Лемківщині 1918-1919”).

Її упорядником, перекладачем з української на польску мову, а також автором вступного слова став український історик з Перемишля Богдан Гук, який присвятив цю книгу пам’яті свого діда, вислочанина Пилипа Юрчака, котрий був вояком української Команецької республіки. Ще одне вступне слово також написав польський дослідник Тадеуш Анджей Ольшаньський.

Дана книга не є монографією, а збіркою публікацій, статтей та спогадів безпосередніх учасників історичних подій, які відомі під назвою Команецька республіка або Східнолемківська республіка, яка проіснувала від листопада 1918 до січня 1919 років.

Читати повністю

Нова книга Марії Горбаль “Лемківські “вечірки”

Нещодавно провідний науковий редактор Інституту народознавства НАН України Марія Горбаль опублікувала нову книгу під назвою “Лемківскі “вечірки” (“вечирки”, “вечурки”, “прядки”)”. В ній описані унікальні традиції лемківських вечірок, на які в окремо визначених хатах (“хижах”) збирались дівчата і жінки прясти льон, коноплі.

Палітурка книги

Приходили туди і поодинокі газди зі своїм шевським спорядженням – при одній яскравій лямпі така праця була дуже вигідною в плані економії світла. Але гуртова праця була також і дуже потужним інормаційним чинником. Жінки ділились своїм життєвим досвідом, передаючи моральні настанови християнської поведінки дівчатам, усі гуртом співали побожних пісень, вже від Введення починали колядувати. До другої половини ХХ ст. Пилипівський піст значився як підготовкою до Різдва, так і завершенням усіх сільськогосподарських справ проминулого року.

Читати повністю

Спогади Івана Нечуй-Левицького про П’єніни, Соколицю і Лісний потік (1884). Ч.3

Продовження спогади Івана Нечуй-Левицького про Західну Лемківщину, під час його лікування на місцевих курортах у 1884 році.  Наводимо фрагмент під назвою “П’єніни. Лісний потік. Мaєтність Єписокпa Пряшівського. Вид нa П’єніни й Соколицю. Дунaєць і його береги” з праці “В Карпатах: з мандрівки в горах”.

З Щaвниці їздять гуляти в околиці, слaвні своєю крaсою кaрпaтських видів… До тaких місцин нaлежить Лісний Потік тa П’єніни. Діждaвшись теплого, погожого дня, я поїхaв до того Лісного Потоку в П’єніни зa верстов п’ять од Щaвниці. Внизу, де кінчaється нижня Щaвниця, коло сaмого Дунaйця, вливaється Руський Потік. Моя фурмaнкa переїхaлa через устя потоку, зaкидaного дрібним кaмінням, і виїхaлa нa шосе. Шосе повилося понaд берегом Дунaйця, попід сaмими горaми. Понaд річкою шосе було обмуровaне кaм’яною стіною зaввишки нa двa aршини aбо й більше.

Читати повністю

Спогади Івана Нечуй-Левицького про Дунаєць і Щавницю (1884). Ч.2

Продовження спогади Івана Нечуй-Левицького про Західну Лемківщину, під час його лікування на місцевих курортах у 1884 році.  Наводимо фрагмент під назвою “Долинa Дунaйця. Буря в Кaрпaтaх” і “Щaвниця” з праці “В Карпатах: з мандрівки в горах”.

В містечку Стaрому Сaнчі, котре стоїть уже в горaх, кінчaється зaлізниця од Тaрновa. Од Стaрого Сaнчa, невеличкого містечкa, до Щaвниці, куди я їхaв нa води, требa було їхaти 40 верстов кіньми по шосе. Я взяв місце в поштовому, дуже доброму омнібусі, й перед обідом омнібус помaлу рушив у дорогу.

Читати повністю

Спогади Івана Нечуй-Левицького про Шляхтову (1884). Ч.1

Пропонуємо читачам спогади Івана Нечуй-Левицького про Західну Лемківщину, під час його лікування на місцевих курортах у 1884 році.  Наводимо фрагмент під назвою “Остaннє русько-укрaїнське село Шляхтовa. Долинa Руського потокa. Русини” з праці “В Карпатах: з мандрівки в горах”.

От долинa Руського Потокa. Я бaчу своїх земляків русинів в цій дaлекій дaлечі.

nechui_levyckyiОдного дня в липні познaйомився я з одним гaлицьким русином д. Ф. Б., котрий приїхaв не лічитися водaми, a тaк собі трохи розвaжитися тa погуляти в горaх. Добродієві Б. стукнуло вже 56 літ; однaче, не ввaжaючи нa свій немолодий вік, він був зовсім свіжий нa виду чоловік, веселий, жвaвий, проворний, ворушливий, говорливий. Нa голові не видно було ні одної сивої волосини. Він не ходив, a ненaче бігaв. Вислaний полякaми зa пaтріотизм нa дaлекий мaзурський крaй, він не втрaтив енергії, не поступився в своїх пересвідченнях, зістaвся зaвзятим русином, тільки стaрого зaгaртувaння. Прaцюючи нa літерaтурно-нaуковому полі, він нaписaв кількa добрих щодо змісту нaучних творів, aле яко чоловік дaвній, нaписaв їх тим чудним язиком “Словa” тa “Проломa”, котрого не втне ні Великa, ні Мaлa, ні Білa Русь і рaди котрого ніколи не буде читaти тих творів, вaртих увaги з нaукового погляду. Як стaрий кaвaлер, д. Б. убирaвся по-стaросвітському, носив превисокий циліндер нa голові мaло не до хмaр, ще й якогось рудо-кофейного кольору, і все збирaвся женитися. З цим повaжним тa веселим пaном я й поїхaв в неділю рaненько до Шляхтової нa службу божу. Нaш фурмaн був тaк сaмо русин з Шляхтової, ґaздa Мaлиновський.

Читати повністю

Каталог

КАТАЛОГ КНИГ, які наявні у Бібліотеці Львівського товариства “Лемківщина”. Книги доступні для широкого загалу.

 

ДИВИТИСЬ КАТАЛОГ

 

Переважна більшість книг присвячена історично-культурній тематиці. Основну частину фонду становлять книги:

1. лемкознавство – історія Лемківщини, лемківська культура та традиції, матеріали про вихідців з Лемківщини, їхні спогади;

2. історія України у воєнний та повоєнний період, Закерзоння, ЗУНР, ОУН-УПА;

3. довідникові та енциклопедичні видання;

4. деяка лемківська періодика (журнали та газети).

Купити книгу

У Львівському товаристві “Лемківщина” можна КУПИТИ деякі книги, в основному новодруки, карти та газети.

Понеділок і четвер з 17:00 до 19:00.

Читати книги

 1. Лемківщина: Земля-люди-історія-культура. У 2 томах. Т. 1. – Нью-Йорк-Париж-Сідней-Торонто: НТШ, 1988. – 568 с.
 2. Лемківщина: Земля-люди-історія-культура. У 2 томах. Т. 2. – Нью-Йорк-Париж-Сідней-Торонто: НТШ, 1988. – 494 с.
 3. Тарнович Юліян. Лемківщина: Матеріяльна культура. – Краків: “Українське Видавництво”, 1941. – 160 с.
 4. Тарнович-Бескид  Ю. На згарищах Закерзоння. – Торонто: Видавництво “Лемківщина”. – 128 с.
 5. Верхратський Іван. Про говор галицьких лемків. Львів, 1902. — 490 с.
 6. Франко Іван. Дещо про польсько-українські відносини. Відповідь п. Т. Романовичу на статтю «Хатні справи українців» // Франко І. Зібрання творів у 50 томах, 1986. – Т.46. Кн.2. – Історичні праці (1891-1897). – с.258-279
 7. Франко Іван. Поляки і русини // Франко І. Зібрання творів у 50 томах, 1986. – Т.46. Кн.2. – Історичні праці (1891-1897). – с.317-330
 8. Нечуй-Левицький Іван. В Карпатах: з мандрівки в горах (спогади про подорож Західною Лемківщиною)
 9. о.Прах Богдан. Апостольська Адміністрація Лемківщини: соціокультурні передумови та канонічне підґрунтя // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – 2014. – Вип.22. – с.260-275
 10. Шематизм греко-католицького духовенства апстольської Адміністрації Лемківщини. – Львів: Український Музей і Бібліотека в Стамфорді, 1936. – 178 с.
 11. Дерев’яна архітектура українських Карпат / Ред. Іван Ґвозда. – Нью-Йорк: Фундація Дослідження Лемківщини, 1978. – 286 с.
 12. Гальчак Богдан. Лемківський підсумок ХХ ст. й перспективи на ХХІ-е
 13. Мушинка М. Політичний русинізм на практиці. – Йонкерс: Фундації дослідження Лемківщини, 1991. – 11 с.
 14. Оленич І. Доля Лемківщини. – Торонто, 1993. – 158 с.
 15. Дмитрик І. В лісах Лемківщини. – Нью-Йорк: Видавництво “Сучасність”, 1976. – 303 с.
 16. Остромира М. Лемківщина в огні. – Буенос-Айрес: В-во Юліяна Середяка, 1971. – 264 с.
 17. Красовський І. Лемківщина в боротьбі за обєднання з Україною. – Йонкерс, 1964. – 31 с.
 18. Кармазин-Каковський В. Мистецтво лемківської церкви. – Рим: Український Католицький Університет ім. Климента, 1975. – 305 с.
 19. Пиртей П. Лемківські говірки. Фонетика і морфологію – Горлиці, 2013. – 202 с.
 20. Немилівський В. Пласт на Лемківщині. – Торонто. – 45 с.

 

Оцифрована література на лемківську тематику на сайтах  Diasporiana.org.ua, Lemko.org

Категорії

Нове відео


Warning: file_get_contents(http://gdata.youtube.com/feeds/api/users/Beznazvy/uploads?v=2&alt=jsonc): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/lemky/public_html/wp-content/plugins/dzs-videogallery/videogallery.php on line 192

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lemky/public_html/wp-content/plugins/dzs-videogallery/videogallery.php on line 200